Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Nieuwsarchief

Cursus Vergunningenmanagement Infra op 28 juni 2017 20-06-2017

Oeps..... een vergunning te laat aangevraagd, of aaaiii....... een vergunning vergeten. Herkent u dit? Jaarlijks gaan tientallen miljoenen euros verloren door onkundig vergunningenmanagement. Dat hoeft niet meer! Het Vergunningenhuis organiseert voor de 7e keer de cursus ‘Vergunningenmanagement Infrastructuur’.... Lees verder...

Zonnepanelen vergunningvrij? 20-06-2017

Zonnepanelen zijn op een dak vaak vergunningvrij, maar wat betekent dat eigenlijk? Een zonnepaneel moet aan de volgende regels voldoen: Wetgeving (WABO, Bor, Bouwbesluit) Bestemmingsplan Welstandsnota Burenrecht De term 'vergunningvrij' wordt te pas en te onpas gebruikt, maar... Lees verder...

Het Vergunningenhuis op de Infratech 2017 23-01-2017

Van 17 - 20 januari stond Het Vergunningenhuis op de Infratech 2017. Een succesvolle beurs waarop wij tientallen medewerkers uit de infra-sector, collega's en concollega's hebben gesproken. Als één ding duidelijk is geworden dan is het wel.... Vergunningenmanagement is nog steeds een BIJZAAK... Lees verder...

Publicatie 'De beste vergunningeninventarisatie ter... 23-12-2016

Op 1 december 2016 heeft Het Vergunningenhuis een nieuwe publicatie uitgebracht; De beste vergunningeninventarisatie ter wereld! Het Vergunningenhuis ziet het vergunningenmanagement als het managen van het raakvlak tussen project en bestuursrecht. Om de procedurele risico's op dit raakvlak te beperken en een... Lees verder...

Cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur groot... 20-06-2017

Het Vergunningenhuis heeft op 30 november en 1 december de cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur voor de 6e keer gegeven. Het vak van vergunningenmanager is een expertise gebleken waarbij goede kennis van bestuursrecht en technische inhoud elkaar treffen. Met 15 enthousiaste deelnemers was de cursus vol geboekt.... Lees verder...

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond legt nationaal beleid... 18-11-2016

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond opgesteld. De structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor de verschillende nationale belangen die met de ondergrond zijn gemoeid, zoals drinkwatervoorziening en de winning van aardgas, olie, geothermie... Lees verder...

Vergunning voor kindertandartsenpraktijk 18-11-2016

Het Vergunningenhuis verzorgt vergunningen voor Kindertandartsenpraktijk Ik Poets Wel! te Lelystad De stichting Ik Poets Wel! leert kinderen tandenpoetsen. Zij bieden een speels en toegankelijk lesprogramma aan voor jonge kinderen, dat ze laat zien waarom het belangrijk is om hun gebit gezond te houden en hoe ze... Lees verder...

Fietsparkeergarage vijfhoek 20-06-2017

Amsterdam, realisatie fietsparkeergarage Vijfhoek De Zuidas in Amsterdam ontwikkelt zich snel. Momenteel maken al 700 bedrijven gebruik van de Zuidas en tot 2040 zullen nog veel nieuwe bedrijvenlocaties beschikbaar komen. Steeds meer mensen komen met de fiets naar Zuidas en het station Amsterdam Zuid, daarom is... Lees verder...

Minister brengt ontwerpbesluit tot wijziging Besluit... 11-10-2016

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft per brief van 12 september 2016 een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Bij brief van 30 september 2016 heeft zij aangegeven het ontwerpbesluit niet verder in procedure te brengen. De wijziging... Lees verder...

Cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur 2016 05-10-2016

Het Vergunningenhuis organiseert voor de 6e keer de cursus ‘Vergunningenmanagement Infrastructuur’. De 2-daagse cursus wordt gegeven op 30 november en 1 december inLelystad. Deze unieke cursus geeft inzicht in de regelgeving die in wegen- en dijkversterkingsprojecten speelt en zit vol handige tips en handvatten... Lees verder...

N305 Baanverdubbeling Waterlandseweg 15-09-2016

N305 Baanverdubbeling Waterlandseweg Om Almere bereikbaar te houden, nu en in de toekomst, is een verdubbeling van de Waterlandseweg nodig. De Waterlandseweg ligt ten zuidoosten van Almere, tussen de snelwegen A6 en A27. Daarom gaat de provincie Flevoland de Waterlandseweg (N305) verdubbelen tot 2x2 rijstroken. De... Lees verder...

Cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur 30-08-2016

In het najaar organiseert Het Vergunningenhuis wederom een tweedaagse cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur. Deze cursus is gericht op het vergunningenmanagement binnen de sector Wegenbouw en grote infrastructuur. Geintereseerd? Houd onze website in de gaten. Voor nadere informatie vul hiernaast ons informatieformulierr... Lees verder...

Compliance in het omgevingsrecht 02-08-2016

Het Vergunningenhuis werkt voor veel projectontwikkelaars, aannemers en ondernemers van kleine en grote bedrijven. Om haar diensten continue te verbeteren ontwikkelt Het Vergunningenhuis continue betere werkmethoden om haar klanten beter te dienen. Onderdeel van deze werkmethode zijn, o.a. de: - Limitatieve vergunningeninventarisatie -... Lees verder...

Het Vergunningenhuis ondersteunt het Lelystad Akkoord 20-06-2016

Het Vergunningenhuis ondersteunt het Lelystad Akkoord Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Allen met als doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent. Mensen... Lees verder...

Het Vergunningenhuis ondersteunt Gebr. Van der Lee... 21-06-2016

Gebr. Van der Lee werkt aan de realisatie van het Knooppunt Joure. In december 2015 is het eerste zand uit de transportleiding gekomen en is de uitvoering van het project voortvarend begonnen. Sinds eind januari is Het Vergunningenhuis door Gebr. Van der Lee gevraagd het vergunningenmanagement te verzorgen ter uitvoering... Lees verder...

Gemeenten zijn overlast houtrook zat 10-06-2016

De gemeenten Amersfoort en Leeuwarden zijn de overlast van houtrook veroorzaakt door houtkachels zat. Ze willen dat de VNG bij het Rijk aandringt op het nemen van maatregelen. Op de algemene ledenvergadering van VNG 07 en 08 mei hebben ze daarom met een aantal gemeenten een motie ingediend. Door houtrook komen veel... Lees verder...

Vergunningverlening woningbouw hapert 07-06-2016

Met deze kop licht Wim Schreurs op de site van Bouwend Nederland de daling in het aantal aangevraagde en verleende vergunningen in de bouw toe. Het aantal vergunningen voor koopwoningen is het sterkst teruggelopen. Maar ook dat voor huurwoningen is aanzienlijk gedaald. Op jaarbasis ligt het  totaal aantal verleende... Lees verder...

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld tot voorjaar... 03-06-2016

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 mei jl. heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) medegedeeld dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar voorjaar 2019. Behandeling vergt meer tijd Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum aangehouden. Na verloop... Lees verder...

Een vergunningeninventarisatie voor vaste prijs 31-05-2016

Het Vergunningenhuis komt met een nieuw product. Vanaf 1 juni 2016 bieden wij vergunningeninventarisaties aan voor een vaste prijs! Navraag bij een aantal aannemers en projectontwikkelaars gaf aan dat zaken met betrekking tot vergunningaanvragen beter kunnen. Zij zijn zich er goed van bewust, dat de vergunningeninventarisaties... Lees verder...

Het Vergunningenhuis vraagt namens schelpenvissers... 21-06-2016

Middels een openbare inschrijving, van de afdeling verkoop van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) Directie Zuid, hebben de schelpenvissers De Rousant BV, Spaansen BV, Testamare Holding BV en Waddenzee BV het recht gekregen om in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 schelpen te winnen... Lees verder...

Wet VTH op 14 april in werking getreden. 13-05-2016

Op 14 april is de wet vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden. Doel van deze wet is een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen... Lees verder...

Start grootschalige aanpak bouwkundige versterkingen... 22-04-2016

Op 16 december 2014 heeft Minister Kamp aangekondigd dat de grootschalige aanpak van de bouwkundige versterkingen in de provincie Groningen gaat starten. Bij gebouwen en gebouwelementen in Groningen dient bij het ontwerp c.q. de versterkingsmaatregel rekening gehouden te worden met toekomstig geïnduceerde aardbevingen... Lees verder...

Aanleg van natuureiland voor Markerwadden gestart 20-06-2017

Op 22 maart is gestart met de aanleg van een natuureiland binnen het project de Marker Wadden. De eerste stap betreft het maken van onderwaterdammen door Boskalis. Dat vraagt 5 tot 6 weken. Deze onderwaterdammen vormen de basis voor het natuureiland. Ze vormen de contouren waartussen de natuureilanden worden opgespoten.... Lees verder...

Wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer. 31-03-2016

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met de nieuwe wet.  In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen, en het aantal algemene maatregelen van bestuur teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering... Lees verder...

Landbouw maakt het meest gebruik van de PAS 30-03-2016

Sinds de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015, zijn er ruim 2000 meldingen en 1700 aanvragen gedaan. De meesten daarvan zijn afkomstig uit de landbouwsector. De aanvragen en meldingen hebben tot nu toe geleid tot meer dan 350 onherroepelijk toegekende vergunningen in het kader van... Lees verder...

Het Vergunningenhuis bereidt zich voor op de Omgevingswet 04-03-2016

Hoewel de nieuwe Omgevingswet nog even op zich laat wachten, bereidt Het Vergunningenhuis zich alvast voor op de nieuwe wetgeving. Het omgevingsplan is een van de belangrijkste producten die de Omgevingswet voortbrengt. Dit plan zal het huidige bestemmingsplan vervangen. Er zijn belangrijke verschillen tussen beide... Lees verder...

Ontvankelijkheid van vergunningaanvragen 19-02-2016

Het verkrijgen van een vergunning voor bijvoorbeeld een verbouwing, voor de bouw van een bouwwerk voor de aanleg van een weg of voor het graven van een watergang is vaak een bron van ergernis voor de aanvrager. Het duurt volgens hen veel te lang en de gemeente of een ander bevoegd gezag wordt hiervoor verantwoordelijk... Lees verder...

Invoering wet natuurberscherming verschoven naar 1... 11-02-2016

Lees verder...

Update Nieuwe Wet natuurbescherming 29-01-2016

Nadat op 1 juli 2015 de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet natuurbescherming had aangenomen, heeft op 15 december ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2016. Het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming (de uitvoerende regelgeving)... Lees verder...

Cursus Bouwbesluit 23-01-2016

Regelgeving verandert constant. Daarom krijgt Het Vergunnignenhuis regelmatig de vraag: 'Hoe doen jullie dat nou?' Eigenlijk is dat eenvoudig te beantwoorden. Voor kennisontwikkeling organiseren wij de volgende activiteiten: 1) Wij zijn een zelflerende organisatie waarbij medewerkers regelmatig presentaties... Lees verder...

Nieuwe Wet natuurbescherming in aantocht 10-11-2015

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 het voorstel voor de Wet natuurbescherming aangenomen. Het voorstel ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer.  De Wet natuurbescherming brengt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet samen in één nieuwe natuurwet. De geplande... Lees verder...

Nationaal Co÷rdinator Groningen brengt Meerjaren programma... 05-11-2015

Op 4 november heeft Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, het concept Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' gepresenteerd. Op basis van overleg met lokale stuurgroepen is een programma opgesteld dat het kader vormt voor de werkzaamheden in de komende jaren. Het gaat... Lees verder...

Gemeente Putten pakt bouwvallige bebouwing in het buitengebied... 30-10-2015

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Putten heeft op 15 september 2015 de beleidsnota 'Opgeruimd staat netjes' vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat eigenaren bouwvallige bebouwing in het buitengebied kunnen slopen met behoud van rechten. De gemeente voert een actief anti-versteningsbeleid... Lees verder...

Eerste geluidsscherm van levend bamboe op Noord-Hollandse... 13-10-2015

De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam starten met een bijzondere praktijkproef langs de Schagerweg (N245) in de gemeente Langedijk. De komende jaren wordt op deze proeflocatie onderzocht of een geluidsscherm van levend bamboe een verantwoord, duurzaam en voordelig... Lees verder...

Nieuwe adviseurs in dienst getreden 29-09-2015

In verband met nieuwe projecten in de provincie Groningen heeft Het Vergunningenhuis in het hoge noorden vier junior adviseurs in dienst genomen. Wij heten Jesper Christensen, Desiree Scholten, Lianne Weijs en Carmen Zandberg van harte welkom! Lees verder...

Ontwerp partiele herziening van het Programma Aanpak... 15-09-2015

Vanwege actualisatie van de gegevens over onder andere luchtkwaliteit, vindt er een partiële herziening van de PAS plaats. Aanpassing van deze gegevens werkt namelijk door in de mate van beschikbaarheid van depositie- en ontwikkelingsruimte. Een gedeeltelijke herziening van het programma – inclusief actualisatie... Lees verder...

Eerste ervaringen Programma Aanpak Stikstof (PAS) 15-09-2015

Reeds in 15 gebieden grenswaarde voor vergunningplicht verlaagd. De PAS is per 1 juli jl in werking getreden. Dit programma heeft tot doel om de uitstoot van stikstof te verlagen, de kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden te beschermen, en tegelijkertijd economische ontwikkeling in de buurt van deze gebieden mogelijk... Lees verder...

Nieuw kantoorpand 04-09-2015

Het gaat hard! Zelfs zo hard dat we inmiddels een 2e vestiging hebben geopend op Duurzaam Bedrijvenpark Fivelpoort te Appingedam. In dit pand worden de werkzaamheden voor onze projecten in het Noorden van het land uitgevoerd. Na de verhuizing in februari dit jaar naar een groter kantoorpand, zijn we alweer... Lees verder...

Boek 'Vergunningenmanagement - nog een wereld te winnen' 03-08-2015

Helaas moeten wij mededelen dat het boek 'Vergunningenmanagement - Nog een wereld te winnen' is uitgesteld tot  oktober 2015. Op dit moment zijn wij hard bezig met o.a. tenders voor verscheidene nieuwe infra-projecten in Nederland; de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet... Lees verder...

Vergunningverlening onder de PAS 30-06-2015

Op 1 juli 2015 wordt de PAS ingevoerd. Hierdoor verandert er veel in de vergunningverlening rondom de Natuurbeschermingswet. De PAS vastgesteld voor een periode van 6 jaar. Hierna volgt nog 2 x een programma voor een periode van 6 jaar in de perioden 2021-2027 en 2027-2033. Door jarenlange betrokkenheid bij vergunningverlening... Lees verder...

Bouwbesluit 2012 wordt per 1 juli 2015 aangepast 03-06-2015

Het voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, dat minister Blok op 19 december 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zal per 1 juli 2015 zorgen voor een aanpassing van het Bouwbesluit 2012. De wijzigingen hebben met name betrekking op het versoepelen van de regels voor particulier opdrachtgeverschap en... Lees verder...

Ruimte voor de Rivier-projecten gaan richting afrondende... 29-05-2015

Het Ruimte voor de Rivier-programma zit in de afrondende fase. Dat blijkt uit de 25ste voortgangsrapportage die minister Schultz begin april aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit de maatregelentabel in de 25ste voortgangsrapportage blijkt dat het programma in de afrondende fase zit. Zo waren er op 31 december 2014... Lees verder...

Schorsingsverzoek beweiden en bemesten Nbwet afgewezen 13-05-2015

Schorsingsverzoek met betrekking tot beweiden en bemesten in het kader van de Natuurbeschermingswet (hierna Nbwet) afgewezen door de voorzieningenrechter. Vanwege het niet beschikken over een Nbw-vergunning voor beweiden en bemesten hadden verzoekers een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Utrecht. Dit... Lees verder...

Wijzigingen in het Activiteitenbesluit in 2015 08-05-2015

Het Activiteitenbesluit (officieel het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) is sinds 1 januari 2008 van kracht. Het besluit bevat algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen en voorheen een milieuvergunning nodig hadden. Het besluit maakt onderscheid in 3 categorieën... Lees verder...

Aanpassingen Besluit omgevingsrecht 08-05-2015

Aanpassingen Besluit omgevingsrecht Sinds 1 november 2014 is het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd door het inwerking treden van dit besluit zijn: • De mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn verruimd; •... Lees verder...

Project bij provincie Overijssel in de afronding 12-05-2015

Na ruim vier jaar rond Het Vergunningenhuis haar inzet bij de provincie Overijssel af. Sinds eind 2010 was Het Vergunningenhuis betrokken bij het verlenen van vergunningen Nbw-agrarisch bij de provincie Overijssel. In deze periode hebben wij prettig en goed samengewerkt en de afdeling vergunningen kunnen helpen bij... Lees verder...

Gevolgen van PAS voor gemeenten en Omgevingsdiensten 25-03-2015

Het Vergunningenhuis is betrokken bij de vergunningverlening Nbw, agrarisch, in de provincies Gelderland en Utrecht. Regelmatig begeleiden wij bezwaarprocedures en vertegenwoordigen wij provincies bij de Raad van State (RvS). Om kennis op peil te houden lezen wij o.a. de jurisprudentie, maar ook losse publicaties.... Lees verder...

Geen relatie tussen grootte en vangst van garnalen 05-03-2015

De tijdelijke pauze die de Raad van State heeft ingelast voor het aanpassen van het Toelatingsbeperkingsbesluit (TBB) voor de Noordzeekustzone en de vlakte van Raan, leidt tot veel nieuwe ontwikkelingen in de garnalensector. Binnen relatief korte tijd worden er afspraken gemaakt over o.a. nieuwe begrenzing van zones... Lees verder...

Het Vergunningenhuis naar nieuw pand 27-02-2015

Hoera.......... Op 1 maart 2015 start Het Vergunningenhuis in haar nieuwe pand, aan de Zilverparkkade 21, Lelystad. De afgelopen 2 jaar werd het oude kantoor telkens krapper.  De afgelopen dagen hebben de medewerkers hard gewerkt aan de inrichting van het nieuwe pand en de verhuizing. Wij verwachten dat het nieuwe... Lees verder...

Het boek voor iedere vergunningenmanager! 28-01-2015

In juli 2015 brengt Het Vergunningenhuis haar eerste boek uit. Op basis van de ervaring van onze experts is afgelopen jaar een methodiek ontwikkeld voor beter, consistenter en planmatiger vergunningenmanagement. Wij onderkennen 7 niveaus van vergunningenmanagement waarbij de hoogste 3 niveaus toepasbaar zijn op grote... Lees verder...

Het Vergunningenhuis op de Infratech 19-01-2015

Op de Infratech 2015 presenteert het Vergunningenhuis: de 'piramide van het vergunningenmanagement' het boek 'Vergunningenmanagement - Nog een wereld te winnen'. Lees verder...

De PAS ligt ter inzage 22-06-2015

Daar is-ie dan! 10 januari is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage gelegd. De documenten omvatten: Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 Plan MER Passende beoordeling gebiedsanalyses Ter onderbouwing van het ontwerp Programma Aanpak Stikstof hebben de Staatssecretaris... Lees verder...

Het Vergunningenhuis op de Infratech 2015 07-01-2015

Het Vergunningenhuis nodigt alle lezers van dit nieuwsbericht uit voor een bezoek aan onze stand op de beurs 'InfraTech 2015'. Van 20 t/m 23 januari 2015 staan wij in Ahoy Rotterdam in zaal 1 (thema Infrastructuur), standnummer 1.210. Voor een plattegrond van de beurs, klik hier. Het Vergunningenhuis is... Lees verder...

Garnalenvisserij onterecht beperkt? 31-12-2014

Op 22 april 2013 heeft de Staatssecretaris het ‘Toelatingbeperkingsbesluit Noordzeekustzone en Vlakte van Raan’ (hierna: het Besluit)  ingesteld. De afgelopen 18 maanden heeft een groep garnalenvissers met ondersteuning van Het Vergunningenhuis een bezwaar tegen het Besluit ingediend, gevolgd door... Lees verder...

Ontwerp PAS op 10 januari ter inzage 22-12-2014

Op 19 december schreef Staatssecretaris Sharon Dijksma de volgende brief naar de 2e Kamer: Datum    19 december 2013 Betreft  Programmatische Aanpak Stikstof Geachte Voorzitter, Op 19 december 2014 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en ik met de gedeputeerden landelijk... Lees verder...

Update over Nb-wet en invoeren van de PAS 10-12-2014

Half oktober 2014 informeerden wij u over de stand van zaken betreffende de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS) als onderdeel van Natuurbeschermingswet . Geconcludeerd werd dat er nog veel onzekerheden waren. Nu, begin december, zijn een aantal stappen gezet. Maar onzekerheid blijft. Zowel... Lees verder...

Vergunningenhuis op het Boetelerveld 19-11-2014

Op het gebied van natuur biedt het Vergunningenhuis vaak ondersteuning aan provincies met vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet. Vergunningen voor de Natuurbeschermingswet zijn geregeld nodig bij initiatieven in de buurt van natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld Natura 2000-gebied Boetelerveld. Boetelerveld... Lees verder...

Digitaal in beroep 22-10-2014

Bent u het niet eens met een bekeuring, het voorstel in een echtscheiding of een vergunning die de gemeente wil afgeven. Binnenkort kunt u digitaal in beroep. De minister verwacht, door het instellen van een beroep digitaal te maken, dat burgers makkelijker toegang krijgen tot het rechtssysteem. Daarnaast heeft... Lees verder...

Natuurbeschermingswet volop in beweging 14-10-2014

Het Vergunningenhuis is één van de grote adviesbureau's op het gebied van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet). Op het gebied van de regelgeving gebeurt momenteel veel: Op 2 oktober jl heeft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer een update gestuurd over de voortgang van de invoering... Lees verder...

Uitstoot van broeikasgassen blijft een zorgenkind 11-09-2014

Het Vergunningenhuis ondersteunt provincies met het schrijven van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en stikstofuitstoot. De vergunningverlening heeft tot doel om de uitstoot van o.a. ammoniak vanuit de landbouw te registreren en beneden bepaalde waarden te houden. Via de vergunningen probeert de... Lees verder...

Cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur gaat weer... 12-09-2014

Een must voor iedere opdrachtgever, opdrachtnemer, vergunningenmanager, omgevingsmanager, jurist en werkvoorbereider in de wegenbouw! In december organiseert het Vergunningenhuis voor de 5e keer de cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur. In twee dagen wordt u helemaal bijgepraat over: de ontwikkelingen... Lees verder...

Vergunningvrije bouwwerken toch een vergunning nodig? 05-09-2014

In het besluit omgevingsrecht (Bor) staan, in bijlage 2 artikel 2, de (bouw) activiteiten genoemd die vergunningsvrij mogen worden uitgevoerd. Valt uw activiteit onder de voorwaarden van artikel 2 dan is toetsing 'aan het bestemmingsplan' niet van toepassing. Maar wie denkt dat in dat geval altijd gebouwd mag... Lees verder...

De sleutel van onze droomwoning!!! 03-09-2014

Een woning in het buitengebied kopen dat is toch een droom voor starters op de woningmarkt. Ineens staat dicht in de buurt een boerderij woning met een meergeneratie woning daaraan vast. Ideaal om samen met ander gezin te kopen. De omgeving is zo mooi! De huizen met schuren, zo ideaal! Maar ja, mag dit zo maar door... Lees verder...

Wetsvoorstel 'Kwaliteitsborging voor het bouwen' slecht... 29-08-2014

De NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) reageert negatief op het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. De vereniging stelt dat de maatregelen waarmee minister Stef Blok (wonen) de kwaliteit van de bouw wil verbeteren tot meer bureaucratische rompslomp leiden en de kosten... Lees verder...

Wat is een landgoed? 15-08-2014

Op Omgevingsweb.nl geeft Kees van Helvoirt een invulling van randvoorwaarde 'toegankelijkheid', v.w.b. een landgoed. Op grond van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: ‘Nsw’) zijn er verschillende fiscale faciliteiten voor eigenaars van landgoederen, voor zover wordt voldaan aan de daartoe geldende... Lees verder...

Uitspraak van Hof van Justitie EU op zaak A2 Vught 07-08-2014

Het Hof van Justitie van de EU heeft de Stichting Reinier van Arkel en Stichting Overlast A2 Vught e.o. in het gelijk gesteld. Op 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Tweede kamer) een prejudiciële uitspraak gedaan over de interpretatie van de natuurbeschermingswet art 6 lid 3 en lid... Lees verder...

Combinatie IXAS wint voorlopig SAA3 A9-Gaasperdammerweg 24-07-2014

Vanmorgen in de Cobouw: De Gaasperdammerweg is voorlopig gegund aan IXAS Zuid-Oost, een consortium bestaande uit Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure. Met het dbfm-contract (SAA3) voor de ondertunneling en verbreding is een bedrag van 700 miljoen euro gemoeid....... Alle partijen GEFELICITEERD! Lees verder...

Vergunningenhuis aan de slag bij provincie Utrecht 21-07-2014

De provincie Utrecht ontvangt veel vergunningaanvragen van agrarische bedrijven voor uitbreiding of aanpassing van de veestapel. Deze vergunningen, in het kader van de Natuurbeschermingswet, worden door de provincie verleend. Sinds enkele maanden zijn twee medewerkers van het Vergunningenhuis, Maaike Leenen en Özlem... Lees verder...

RvS krijgt advies van StAB over beroep op beperking... 11-07-2014

Op 11 juni heeft de Stichting Advisering Bestuursrecht haar advies uitgebracht op het beroep dat door de garnalenvissers is ingesteld tegen het Toelatingsbeperkingsbesluit (TBB) voor de Noordzee Kustzone. Het StAB heeft een genuanceerd advies uitgebracht over de proceduregang die de overheid heeft gevolgd bij het... Lees verder...

Provincie Drenthe trekt het beleidskader Stikstof in 11-07-2014

Provincie Drenthe trekt beleidskader stikstof in, LTO Noord is teleurgesteld. Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten het beleidskader stikstof 2.0 met ingang van 2 juli in te trekken. Dat betekent dat de vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijen rond Natura 2000-gebieden alleen nog... Lees verder...

Omgevingswet 18-06-2014

Minister Schultz (infrastructuur) heeft het wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nieuwe Omgevingswet worden 40 wetten en 120 AMvB’s gebundeld in 1 wet en 4 AmvB’s. Een grote reorganisatie van de regelgeving op ruimtelijk gebied. Minister Schultz: “De Omgevingswet... Lees verder...

Provincie Flevoland krijgt nieuw vergunningeninstrument 25-04-2014

De komende 5 tot 10 jaar pakt de provincie Flevoland veel infrastructurele projecten op. Hieronder vallen het aanleggen, verbreden en onderhouden van zowel de provinciale vaarten als wegen. De uitvoering van werkzaamheden loopt regelmatig vertraging op omdat er nog (werk)vergunningen moeten worden aangevraagd of niet... Lees verder...

Ferry van de Coevering rond cursus op HAN af 06-03-2014

Het eerste semester is afgelopen. De studenten aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben de cursus Omgevingsmanagement 1 afgerond. Ferry van de Coevering, expert binnen het Vergunningenhuis,  heeft de cursus voor de HAN verzorgd en de studenten inzicht gegeven in het omgevingsmanagement, in de breedste zin... Lees verder...

Vergunningenhuis enthousiast lid van OLO-coach 10-02-2015

Het Vergunningenhuis is enthousiast over de ontwikkelingen binnen de OLO-coach. Regelmatig hebben we contact met de initiatiefnemer Jan Jacob Breimer en bespreken we de mogelijkheden en ontwikkelingen op de markt. In 2013 zijn we vol overtuiging ingestapt en doen wij mee met de OLO-coach. Sinds november 2013 zijn wij... Lees verder...

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden