Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

RvS krijgt advies van StAB over beroep op beperking garnalenvisserij 11-07-2014

Op 11 juni heeft de Stichting Advisering Bestuursrecht haar advies uitgebracht op het beroep dat door de garnalenvissers is ingesteld tegen het Toelatingsbeperkingsbesluit (TBB) voor de Noordzee Kustzone.

Het StAB heeft een genuanceerd advies uitgebracht over de proceduregang die de overheid heeft gevolgd bij het opstellen van het TBB Noordzee Kustzone. In het advies komt naar voren dat niet alle procedures naar behoren zijn gevolgd en dat de wetgeving wellicht wat voorbarig is opgesteld.

Het rapport vindt u bij onze 'downloads'Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden