Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Uitspraak van Hof van Justitie EU op zaak A2 Vught 07-08-2014

Het Hof van Justitie van de EU heeft de Stichting Reinier van Arkel en Stichting Overlast A2 Vught e.o. in het gelijk gesteld.

Op 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Tweede kamer) een prejudiciële uitspraak gedaan over de interpretatie van de natuurbeschermingswet art 6 lid 3 en lid 4. Hierin heeft zij hard vastgesteld dat compenserende maatregelen (zelfs als deze in hetzelfde natuurgebied) niet onder Nbw art 6 lid 3 vallen. Mitigerende maatregelen zijn slechts die maatregelen die de negatieve invloed (of de bron hiervan) direct verminderen.

De maatregelen opgenomen in de TB/MER A2 Eindhoven-'s Hertogenbosch zijn niet gericht op het verminderen van de significante negatieve gevolgen maar beogen slechts deze gevolgen te compenseren.

Art 6 van de habitatrichtlijn heeft, volgens het Hof, juist tot doel te voorkomen dat nationale instanties via zogenoemde 'mitigerende' maatregelen (die in werkelijkheid compenserende maatregelen zijn) de in dat artikel vastgelegde procedures ontwijken, waardoor zij projecten/activiteiten toe kan staan die de betrokken gebieden aantasten.

Voor de A2 Eindhoven - 's Hertogenbosch betekent dit dat de opgestelde TB/MER niet afdoende is en de procedure niet correct is doorlopen.

Elders in Nederland vinden gelijksoortige ontwikkelingen plaats zoals bij de 'mosselbanken in de Markerwaard-IJsselmeer' en de 'Programmatische Aanpak Stikstof'. Vooralsnog ziet de toekomst van deze ontwikkelingen er somber uit.
Meer informatie : http://www.vergunningenhuis.nl/downloads/HvJ%20EU%20-%20Compenserende%20maatregelen%20A2.pdf


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden