Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Wat is een landgoed? 15-08-2014

Op Omgevingsweb.nl geeft Kees van Helvoirt een invulling van randvoorwaarde 'toegankelijkheid', v.w.b. een landgoed.

Op grond van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: ‘Nsw’) zijn er verschillende fiscale faciliteiten voor eigenaars van landgoederen, voor zover wordt voldaan aan de daartoe geldende vereisten. Zo dient voor de faciliteit met betrekking tot de schenk- en erfbelasting, het landgoed te worden opengesteld. Wat onder “opengesteld” dient te worden verstaan, is door de wetgever niet bepaald.

Conclusie        
Voor de daadwerkelijke toegankelijkheid van een opengesteld landgoed is het van belang dat er geen obstakels aanwezig zijn om bij de wegen en paden op het landgoed te komen. Daarbij kan worden gedacht aan gesloten poorten, prikkeldraad of begroeiing. Een openbare waterweg vormt in dit geval geen obstakel zolang de waterweg ongehinderd kan worden bevaren en er aanlegsteigers aanwezig zijn. Het landgoed hoeft dus niet bereikbaar te zijn via een openbare weg.

Meer informatie : http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsomgevingsweb/templates/template.aspx?articleid=5192&zoneid=7


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden