Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Wetsvoorstel 'Kwaliteitsborging voor het bouwen' slecht ontvangen 29-08-2014

De NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) reageert negatief op het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. De vereniging stelt dat de maatregelen waarmee minister Stef Blok (wonen) de kwaliteit van de bouw wil verbeteren tot meer bureaucratische rompslomp leiden en de kosten verhogen. Ze noemen het zelfs een gevaar voor de bouwkwaliteit.

Gemeenten geven toetsing uit handen
Met het nieuwe wetvoorstel wil minister Blok de bouwkwaliteit verbeteren en de positie van de bouwconsument versterken. Onderdeel van de plannen is dat gemeenten het technisch toetsen van bouwplannen stap voor stap uit handen geven aan de markt. Ook het toezicht tijdens de bouw en de keuring bij oplevering van het bouwwerk komt ook in handen van private partijen. Voor deze taken moeten marktpartijen zelf instrumenten gaan ontwikkelen. Een nieuw op te richten publieke toetsingsorganisatie gaat beoordelen welke instrumenten worden opgenomen in een landelijk register.

Lange historie
In 1998 zijn de eerste contouren voor het gecertificeerde bouwplantoetsen al neergezet. De aanbevelingen die in 2010 zijn opgenomen in het regeerakkoord gingen vooral over technische toetsing (toets aan technische voorwaarden van het Bouwbesluit).

Bouwregels niet gemakkelijk
Veel vergunningverleners (ambtenaren) hebben de houding dat de overheid nog steeds het beste weet hoe de regelgeving benaderd moet worden en dat marktpartijen te veel de neiging hebben om zich er (te) gemakkelijk vanaf te maken. De ambtenaren geven toe dat de regelgeving complex is, zeker als plannen gaandeweg nog wijzigen. Tegelijkertijd erkennen zij dat de kwaliteit en veiligheid van een gebouw bij de opdrachtgever hoort te liggen.

Frustratie bij vergunningaanvragers
Veel vergunningaanvragers zien de omgevingsvergunning als een noodzakelijk kwaad waarbij de regels veel te moeilijk zijn en de eisen te hoog. Daarbij komen irritaties naar boven over de kwaliteit van de toetser (niet constant), het verschil in leges of de snelheid van de behandeling door de gemeenten. Met name burgers vinden besluitvormingsprocedures veel te lang duren. Of dit echter wordt opgelost door de toetsing bij de markt te leggen blijft echter onduidelijk.

Plantoetsing blijft bij gemeenten
Op het gebied van welstand en ruimtelijke ordening zal de overheid altijd volledige zeggenschap houden. Daarom blijft het verstandig om vooraf het bouwplan te toetsen aan het bestemmingsplan of te inventariseren welke vergunningen nodig zijn. Het Vergunningenhuis kan u van te voren adviseren of de overheid haar medewerking kan verlenen en wat er aan vergunningen nodig is.

Voor meer informatie:
• grote en multidisciplinaire projecten; het Vergunningenhuis – Ferry van de Coevering, 06-42719906 of Roeland Plomp, 06-24419530Meer informatie : http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/onnodige-maatregelen-in-wet-bouwtoetsing.9442580.lynkx


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden