Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Vergunningvrije bouwwerken toch een vergunning nodig? 05-09-2014

In het besluit omgevingsrecht (Bor) staan, in bijlage 2 artikel 2, de (bouw) activiteiten genoemd die vergunningsvrij mogen worden uitgevoerd. Valt uw activiteit onder de voorwaarden van artikel 2 dan is toetsing 'aan het bestemmingsplan' niet van toepassing. Maar wie denkt dat in dat geval altijd gebouwd mag worden zonder (omgevings)vergunning kan bedrogen uitkomen.

Stel u gaat een aanbouw aan uw garage bouwen van 20m2 met een hoogte van 2,5 meter. De aanbouw staat in lijn met de garage. Verder zijn er nog geen andere vergunningsvrije bouwwerken gebouwd. Volgens de regels van het Bor mag u dan vergunningsvrij bouwen zonder naar het bestemmingsplan te hoeven kijken. Ja dat is mooi maar dit geldt alleen voor het onderdeel bouwen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden (aanleggen) kan nog steeds een omgevingsvergunning benodigd zijn. Bijvoorbeeld indien uw achtererf in een gebied ligt met een hoge archeologische verwachting. Het bestemmingsplan kan alsnog voorschrijven dat u voor het onderdeel “uitvoeren van werkzaamheden” een omgevingsvergunning nodig heeft. Weest u zich er van bewust dat indien u vergunningsvrij mag bouwen het bestemmingsplan nog steeds gecontroleerd moet worden. Staat voor uw locatie in het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningplicht voor het onderdeel “uitvoeren van werkzaamheden”, dan mag uw ook daadwerkelijk gaan bouwen zonder omgevingsvergunning.

Voorkom narigheid en check bij vergunningvrije bouwwerken altijd het bestemminsplan.
Lastig? leg uw vraag bij het Vergunningenhuis en u weet het zeker!


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden