Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Vergunningenhuis op het Boetelerveld 19-11-2014

Op het gebied van natuur biedt het Vergunningenhuis vaak ondersteuning aan provincies met vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet. Vergunningen voor de Natuurbeschermingswet zijn geregeld nodig bij initiatieven in de buurt van natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld Natura 2000-gebied Boetelerveld. Boetelerveld is gelegen in de provincie Overijssel en is een open heide- en veengebied met poelen en langs de randen omsloten met kleine bosjes. Het is een bijzonder natuurgebied vanwege de combinatie nat en schraal. Daardoor komen er veel bijzondere planten en dieren voor, die onder andere beschermd worden doordat Boetelerveld aangewezen is als Natura 2000-gebied. Via deze link kunt u lezen waarvoor Natura 2000-gebied Boetelerveld precies aangewezen is: Boetelerveld

Initiatieven in en rondom Boetelerveld zijn vaak vergunningplichtig voor de Natuurbeschermingswet. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingrepen in het landschap die de verdroging tot gevolg kunnen hebben. Of bedrijven die willen uitbreiden en stikstofdepositie veroorzaken in Boetelerveld.

Boetelerveld is in eigendom van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt Boetelerveld en organiseert er activiteiten om de natuur en het landschap te beleven. Er worden verschillende beheermaatregelen uitgevoerd om de natuur te behouden en te verbeteren. Zo wordt er onder andere begrazingsbeheer toegepast met Schotse Hooglanders. Ook helpen vrijwilligers om de heide open te houden door opslag van dennen te verwijderen. Zie voor meer informatie www.landschapoverijssel.nl

Het Vergunningenhuis is een dag  mee op pad geweest in Boetelerveld met medewerkers van Landschap Overijssel. Dit om veldkennis op te doen over een Natura 2000-gebied waar sommige medewerkers van het Vergunningenhuis regelmatig vergunningen voor verlenen. En ook omdat we als bedrijf een steentje willen bijdragen aan het behoud van natuur. Laarzen aan en een dag de handen uit de mouwen in een prachtig heideterrein. We hebben dennenopslag verwijderd dat tussen de heideplanten groeide onder begeleiding van ervaren vrijwilligers. De jonge dennen werden uit de grond getrokken en de voor de grotere exemplaren kregen we een beugelzaag mee.
Aan het eind van de dag wisten we veel meer over Natura 2000-gebied Boetelerveld en hadden we een stuk heide onder handen genomen, een voldaan gevoel.
Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden