Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Ontwerp PAS op 10 januari ter inzage 22-12-2014

Op 19 december schreef Staatssecretaris Sharon Dijksma de volgende brief naar de 2e Kamer:


Datum    19 december 2013
Betreft  Programmatische Aanpak Stikstof

Geachte Voorzitter,

Op 19 december 2014 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en ik met
de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van
Waterschappen overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Programma
Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee is een belangrijke stap gezet richting
vergunningverlening.

Het ontwerpprogramma, met de onderliggende gebiedsanalyses, passende
beoordeling en plan-MER, zal op 10 januari 2015 ter inzage gelegd worden.
Parallel daaraan zal het ontwerpprogramma voorgelegd worden in de Eerste en
Tweede Kamer, zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 26 november jl.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken


Volg het bij Het Vergunningenhuis, uw expert voor de Natuurbeschermingswet !!


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden