Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Garnalenvisserij onterecht beperkt? 31-12-2014

Op 22 april 2013 heeft de Staatssecretaris het ‘Toelatingbeperkingsbesluit Noordzeekustzone en Vlakte van Raan’ (hierna: het Besluit)  ingesteld.

De afgelopen 18 maanden heeft een groep garnalenvissers met ondersteuning van Het Vergunningenhuis een bezwaar tegen het Besluit ingediend, gevolgd door een beroep tegen het Besluit. Na het opstellen van een advies door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) heeft de Raad van State op 24 december 2014 een tussenuitspraak gedaan.

Het beroep is ingesteld door verscheidene partijen bestaande uit de ‘Rederij Noordzeevissers’, de vissersverenigingen ‘Hulp in Nood’ en ‘Ons Belang’, de garnalenvissers van PO De Rousant en een groep onafhankelijke garnalenvissers.

De tussenuitspraak van de Raad van State omvat in grote lijnen de volgende beslissingen:
  • De sluiting van gebieden voor de garnalenvisserij, als bodemberoerende activiteit,  is onvoldoende onderbouwd en de noodzaak tot sluiting van gebieden voor de garnalenvisserij moet eerst inzichtelijk worden gemaakt;
  • De noodzaak tot sluiting van gebieden voor de garnalenvisserij met betrekking tot mogelijke negatieve effecten op vogelsoorten is door het Ministerie onvoldoende gemotiveerd.
  • De beschrijving van de best beschikbare technieken, waarmee in Zone III mag worden gevist, is door het Ministerie onvoldoende uitgewerkt. Omdat deze niet zijn vastgesteld of vastgelegd ontstaat er rechtsonzekerheid.
  • De Raad van State draagt de Staatsecretaris op om binnen 12 weken het Besluit te ‘herstellen' dan wel te wijzigen.
De kern van het bezwaar van de garnalenvissers tegen het Besluit wordt hiermee erkend. De garnalenvisserij met de klossenpees is niet gelijk aan de boomkorvisserij met wekkerkettingen. De effecten kunnen niet over één kam worden geschoren.

Ondertussen wordt gesproken over nieuwe locaties voor de Zones II en III en vindt achter de schermen overleg plaats. Biedt 2015 nieuwe kansen voor de garnalenvisserij? Het Vergunningenhuis verwacht dat binnen enkele maanden een voor alle partijen passend compromis mogelijk is.


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden