Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

De PAS ligt ter inzage 22-06-2015

Daar is-ie dan!

10 januari is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage gelegd.

De documenten omvatten:
  • Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021
  • Plan MER
  • Passende beoordeling
  • gebiedsanalyses

Ter onderbouwing van het ontwerp Programma Aanpak Stikstof hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu een Plan-MER (milieueffectrapport) laten opstellen. Het Plan-MER is inclusief passende beoordeling en helpt bij een zorgvuldige besluitvorming over het programma aanpak stikstof 2015-2021. Een Plan-MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming door het in beeld brengen en beoordelen van de verwachte milieueffecten.

De stukken kunt u vinden in onze downloads of via onderstaande link.

Volg Het Vergunningenhuis voor de laatste informatie!
Meer informatie : http://pas.natura2000.nl/pages/terinzagelegging.aspx


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden