Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Aanpassingen Besluit omgevingsrecht 08-05-2015

Aanpassingen Besluit omgevingsrecht

Sinds 1 november 2014 is het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd door het inwerking treden van dit besluit zijn:

• De mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn verruimd;
• Het is eenvoudiger om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan;
• Er kan voor een periode van maximaal 10 jaar worden afgeweken van het bestemmingsplan in plaats van 5 jaar.

Doordat de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn verruimd is het voor bewoners en bedrijven eenvoudiger geworden om aan- of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine bouwwerken te plaatsen aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw. Het vergunningsvrij vergroten van het hoofdgebouw is bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het is mogelijk geworden om op het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.

Daarnaast maakt de nieuwe regeling het eenvoudiger om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld ten behoeve van de transformatie van leegstaande kantoren.
 Een extra voordeel daarbij is dat er voor een afwijking via de reguliere procedure een omgevingsvergunning verkregen kan worden, in plaats van de uitgebreide procedure. Wat betekent dat de procedure voor afwijking maar 8 weken duurt in plaats van 26 weken. Ook is de duur van de tijdelijke vergunning aanzienlijk verruimd. De vergunning kan worden verleend voor de duur van maximaal 10 jaar, terwijl dat voorheen 5 jaar was.

Enkele andere wijzingen zijn:

• De tijdelijke afwijking hoeft niet te voorzien in een tijdelijke behoefte, maar kan ook voorzien in een permante behoefte op een tijdelijke locatie;
• Het is niet vereist dat het aantal woningen gelijk blijft (bijvoorbeeld bij transformatie van leegstaande kantoren naar woningen);
• Een andere verruiming is de mogelijkheid om aan bestaande gebouwen – al dan niet tijdelijk – een andere functie in afwijking van het bestemmingsplan te  geven. De beperking van maximaal 1500 m2 is komen te vervallen.

(bron: omgevingsweb.nl)

Meer informatie : http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsomgevingsweb/templates/template.aspx?articleid=5524&zoneid=3


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden