Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Ruimte voor de Rivier-projecten gaan richting afrondende fase 29-05-2015

Het Ruimte voor de Rivier-programma zit in de afrondende fase. Dat blijkt uit de 25ste voortgangsrapportage die minister Schultz begin april aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Uit de maatregelentabel in de 25ste voortgangsrapportage blijkt dat het programma in de afrondende fase zit. Zo waren er op 31 december 2014 van de 33 projecten 10 afgerond. Verwacht wordt dat er dit jaar nog veertien bijkomen, waaronder de drie icoonprojecten Lent-Nijmegen, Overdiepse polder en Noordwaard.
Voor de deadline van het programma, eind december van dit jaar, rondt de organisatie nog veertien projecten af. Na 2015 zijn er dit nog negen, waarvan er acht begin 2016 klaar zullen zijn. De hoogwaterveiligheidsdoelstelling van deze projecten wordt dus ook pas na 2015 bereikt. Slechts één project, werkzaamheden voor de IJsseldelta bij Kampen die later aan het programma zijn toegevoegd, is in 2019 gereed.
Lees hier de 25ste voortgangsrapportage en de Kamerbrief.

Volkerak-Zoommeer
Naar verwachting zijn ook de Ruimte voor de Rivier maatregelen voor de waterberging Volkerak-Zoommeer eind 2015 gereed.
Het Vergunningenhuis is bij een onderdeel van dit project betrokken. Namens Colijn is er geïnventariseerd welke vergunningen binnen dit project benodigd zijn voor de aanleg van het keermiddel in de haven van Tholen en de dijkversterking Botshoofd.
Voor meer informatie zie http://www.vergunningenhuis.nl/projecten/project-Tholen/


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden