Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Eerste ervaringen Programma Aanpak Stikstof (PAS) 15-09-2015

Reeds in 15 gebieden grenswaarde voor vergunningplicht verlaagd.

De PAS is per 1 juli jl in werking getreden. Dit programma heeft tot doel om de uitstoot van stikstof te verlagen, de kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden te beschermen, en tegelijkertijd economische ontwikkeling in de buurt van deze gebieden mogelijk te maken. Het programma omvat een meldingensysteem voor activiteiten die een depositie tussen 0,05 mol en 1 mol tot gevolg hebben. Voor depositie boven de 1 mol is een vergunning vereist. Echter, zodra de voor de meldingen gereserveerde depositieruimte voor 95% is gebruikt, wordt de grenswaarde voor vergunningplicht voor het betreffende gebied van rechtswege verlaagd naar 0,05 mol. In hoeverre hier al snel sprake van zou zijn was onzeker. Nu blijkt dat al op 2 juli bij het eerste  Natura 2000-gebied de grens van 95% beschikbare depositieruime was bereikt. Dit betrof het gebied Alde Faenen in Friesland. Op 3 juli volgden Lieftinghsbroek (Groningen) en Duinen Ameland (Friesland). Op 6 juli Duinen Schiermonnikoog (Friesland) en op 9 juli Rijntakken (Gelderland en Overijssel). Sindsdien zijn er nog 10 gebieden waar op dit moment alleen vergunning kan worden aangevraagd en melden niet meer mogelijk is.
Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden