Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Ontwerp partiele herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021 van 7 september 2015 tot 18 oktober 2015 ter inzage. 15-09-2015

Vanwege actualisatie van de gegevens over onder andere luchtkwaliteit, vindt er een partiële herziening van de PAS plaats. Aanpassing van deze gegevens werkt namelijk door in de mate van beschikbaarheid van depositie- en ontwikkelingsruimte. Een gedeeltelijke herziening van het programma – inclusief actualisatie van de gebiedsanalyses en de passende beoordeling, welke ten grondslag liggen aan de PAS – is daarom nodig. Deze partiële herziening treedt medio december 2015 in werking. Voor reeds gedane meldingen en vergunningaanvragen heeft de gedeeltelijke herziening geen gevolgen. Het ontwerp van de partiële herziening, ligt de komende 6 weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen. 

Meer informatie op:

http://pas.natura2000.nl/files/inspraakwijzer.pdf 
http://pas.natura2000.nl/  

Meer informatie : http://pas.natura2000.nl/


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden