Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Nieuwe Wet natuurbescherming in aantocht 10-11-2015

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 het voorstel voor de Wet natuurbescherming aangenomen. Het voorstel ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer.  De Wet natuurbescherming brengt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet samen in één nieuwe natuurwet. De geplande datum van inwerkingtreding is 1 maart 2016.
Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor de bestaande wettelijke kaders. Zo wijzigt het bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincies worden bevoegd gezag voor ontheffing voor ruimtelijke ingrepen en overlastbestrijding. Ook gaat de regulering rondom jacht, populatiebeheer en schadebestrijding grotendeels naar de provincies.
Door de integratie van Nbw, Ffw en Boswet is er in de meeste gevallen nog maar 1 natuurvergunning nodig. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt straks bovendien gelijk getoetst wat de gevolgen voor de natuur zijn. Men hoeft dan dus geen aparte natuurvergunning meer aan te vragen en is verzekerd dat het belang van de natuur bij de start van een activiteit volgens de regels wordt meegewogen.


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden