Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Het Vergunningenhuis bereidt zich voor op de Omgevingswet 04-03-2016

Hoewel de nieuwe Omgevingswet nog even op zich laat wachten, bereidt Het Vergunningenhuis zich alvast voor op de nieuwe wetgeving. Het omgevingsplan is een van de belangrijkste producten die de Omgevingswet voortbrengt. Dit plan zal het huidige bestemmingsplan vervangen. Er zijn belangrijke verschillen tussen beide plannen.

Het bestemmingsplan is een document waarin regels betreffende de ruimtelijke ordening zijn opgenomen. Het karakter van een bestemmingsplan is vooral behoudend. Het gaat uit van wat er al is en hoe dat het best bewaard kan blijven. Uiteraard zijn afwijkingen mogelijk, maar de bestaande situatie is leidend. Bij het omgevingsplan is de insteek anders. Dit plan gaat meer uit van de mogelijkheden om een wens te realiseren. Dit betekent niet dat er geen regels meer worden gesteld, maar dat flexibeler kan worden omgegaan met de huidige bestemming of functie van een locatie. In het Omgevingsplan worden ook meer aspecten opgenomen dan alleen de ruimtelijke ordening. Het is de bedoeling dat alle onderdelen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving worden opgenomen in dit document.

Het is te hopen dat gemeenten gebruik gaan maken van de flexibiliteit die het omgevingsplan straks kan bieden. Onder tijdsdruk en een gebrek aan financiële middelen is het niet ondenkbaar dat de bestaande verordeningen gewoon bijeen worden gevoegd. Dit zal de integrale benadering van het omgevingsplan geen goed doen. Bovendien wordt de gewenste insteek van het plan, namelijk ruimte bieden, daarmee waarschijnlijk niet gerealiseerd. Er is dus nog veel werk te doen voordat deze kans kan worden gegrepen!


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden