Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer. 31-03-2016

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met de nieuwe wet. 
In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen, en het aantal algemene maatregelen van bestuur teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van regels moet onder andere leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Eén wet, één vergunning.
De nieuwe Omgevingswet is eigenlijk pas de start van de herziening van het omgevingsrecht. Van de 23 hoofdstukken waaruit de nieuwe Omgevingswet momenteel is opgebouwd, zijn er vooralsnog veertien ingevuld met de Omgevingswet. De overige negen hoofdstukken worden via andere wetgevingstrajecten aangevuld. Zo komen er nog vier aanvullingswetten voor de onderwerpen bodem, geluid, natuur en grond en een Invoeringswet. Deze wetten kunnen en zullen ook weer wijzigingen aanbrengen in de tekst van de Omgevingswet zoals deze nu luidt. Ondanks het feit dat de Omgevingswet nu is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer staat de daadwerkelijke inhoud ervan dus nog lang niet vast. Daarnaast zijn er nog de vier AMvB’s die vastgesteld worden en waarin alle uitvoeringsregelgeving staat en komt er nog een Invoeringsbesluit. Al met al is de herziening van het omgevingsrecht een complex geheel, dat uiteindelijk tot een vereenvoudiging van de wet- en regelgeving zou moeten leiden.

Meer informatie : http://www.stibbeblog.nl/


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden