Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Aanleg van natuureiland voor Markerwadden gestart 20-06-2017

Op 22 maart is gestart met de aanleg van een natuureiland binnen het project de Marker Wadden. De eerste stap betreft het maken van onderwaterdammen door Boskalis. Dat vraagt 5 tot 6 weken. Deze onderwaterdammen vormen de basis voor het natuureiland. Ze vormen de contouren waartussen de natuureilanden worden opgespoten. Vervolgens begint de echte opbouw.

De eerste fase van het Marker Wadden-project bestaat uit de realisatie van een aantal eilanden die samen het hoofdeiland gaan vormen. Een gebied van 250 hectare met moerasvegetatie, slikken, ondiepe plassen, kreken en daartussen brede geulen met luw en ondiep water. Een waar vogelparadijs met op termijn ook ruimte voor recreatie. Er komt een jachthaven, bezoekerscentrum, speelvallei voor kinderen en een netwerk van wandelpaden en uitkijktorens. Het totale Marker Waddengebied moet 750 hectare gaan omvatten.

Het project Marker Wadden wordt gerealiseerd dankzij samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en de Nationale Postcode Loterij dragen financieel aan het project bij.

Meer informatie : https://www.natuurmonumenten.nl/


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden