Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Start grootschalige aanpak bouwkundige versterkingen in Groningen 22-04-2016

Op 16 december 2014 heeft Minister Kamp aangekondigd dat de grootschalige aanpak van de bouwkundige versterkingen in de provincie Groningen gaat starten.
Bij gebouwen en gebouwelementen in Groningen dient bij het ontwerp c.q. de versterkingsmaatregel rekening gehouden te worden met toekomstig geïnduceerde aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Door het gebrek aan kennis ontstond een grote behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. Op verzoek van het ministerie van Economische zaken heeft NEN samen met betrokken experts een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) opgesteld. Op 18 december 2015 is NPR 9998 'Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – geïnduceerde aardbevingen' gepubliceerd.

De beslissing over het aanwijzen van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 wordt naar verwachting het komende half jaar genomen. De NPR wordt vanaf dat moment door het Bouwbesluit aangestuurd. Op dit moment kan het bevoegd gezag er nog niet op toetsen.

De vaststelling van de NPR 9998 stuit momenteel op Europese bezwaren: het onderwerp aardbevingen is uitputtend geregeld in de Eurocode 8, en het voeren van een Nationale Praktijkrichting belemmert het vrije Europese handelsverkeer. Een voorstel voor de tweede versie NPR 9998 wordt omstreeks november verwacht. In 2020 wordt het onderwerp geïnduceerde aardbevingen (met Nederlandse deelneming) in de nieuwe Eurocode geïntegreerd.


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden