Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld tot voorjaar 2019 03-06-2016

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 mei jl. heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) medegedeeld dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar voorjaar 2019.

Behandeling vergt meer tijd

Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum aangehouden. Na verloop van tijd liet de minister de datum 1 januari los en werd in communicatie van het ministerie “2018” aangehouden, waarbij werd gekoerst op het eind van dat jaar. In de Kamerbrief van vorige week meldt de minister dat het wetgevingsproces toch meer tijd kost. “Vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie is het niet langer mogelijk om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019.”

Uitkomst verkiezingen 2017

Die planning is nog afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening en de politieke constellatie na de landelijke verkiezingen van maart 2017, voegt de minister daar nog aan toe. Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de AMvB’s, de vier uitvoeringsweten. Schultz hoopt op 1 juli te starten met de formele toetsing en consultatie van de AMvB’s.
Meer tijd voor consultatie
Gezien de enorme omvang van de wetsontwerpen en vanwege het feit dat de toetsing en consultatie in de zomerperiode plaatsvinden, wordt de gebruikelijke termijn van acht weken opgerekt tot drie maanden. De bestuurlijke partners (de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen) krijgen daardoor tot 30 september tijd om hun reacties in te dienen. De toetsing en consultatie van de Invoeringswet volgt dan in het najaar. Voor de zomer van 2017 (maar na de Tweede Kamerverkiezingen) buigt de Raad van State zich over de wetsvoorstellen.

Geen Olo3

In de brief meldt Schultz ook dat er geen nieuwe update van het Omgevingsloket Online (Olo) komt. Het project Olo3 is stopgezet op advies van het Bureau ICT Toetsing, omdat de Omgevingswet Olo3 inhaalt. De geïnvesteerde kennis en kunde gaat niet verloren; die wordt gebruikt voor het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), aldus Schultz.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer informatie : http://www.binnenlandsbestuur.nl/


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden