Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Gemeenten zijn overlast houtrook zat 10-06-2016

De gemeenten Amersfoort en Leeuwarden zijn de overlast van houtrook veroorzaakt door houtkachels zat. Ze willen dat de VNG bij het Rijk aandringt op het nemen van maatregelen. Op de algemene ledenvergadering van VNG 07 en 08 mei hebben ze daarom met een aantal gemeenten een motie ingediend.
Door houtrook komen veel schadelijke stoffen vrij. Dit zorgt voor gezondheidsrisico’s en geurhinder, zo stellen de gemeenten. Al jaren stijgt het aantal houtkachels en open haarden in Nederland. De huidige wetgeving biedt echter te weinig handvatten om hier handhavend tegen op te treden en burgers te beschermen.
De gemeenten die de motie steunen willen dat het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL), de opvolger van het Bouwbesluit, zo wordt aangepast dat de eisen aan schoorstenen ter bescherming van de eigen woning ook gaan gelden voor de buren.

Meer informatie : http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-dienen-houtrook-motie-in-bij-vng.9539590.lynkx


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden