Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

N305 Baanverdubbeling Waterlandseweg 15-09-2016

N305 Baanverdubbeling Waterlandseweg


Om Almere bereikbaar te houden, nu en in de toekomst, is een verdubbeling van de Waterlandseweg nodig. De Waterlandseweg ligt ten zuidoosten van Almere, tussen de snelwegen A6 en A27. Daarom gaat de provincie Flevoland de Waterlandseweg (N305) verdubbelen tot 2x2 rijstroken.

De verbreding van de Waterlandseweg komt voort uit het project Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA). Binnen dat project hebben Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere via een MIRT verkenning een maatregelenpakket uitgewerkt gericht op het op peil houden van de bereikbaarheid van Almere,  in verband met de schaalsprong van deze stad. Uit onderzoek blijkt dat bij een schaalsprong zonder extra investeringen de reistijden voor autoverkeer sterk worden verhoogd, dit vanwege congestie in en rondom de bestaande stad. De knelpunten doen zich verspreid in de stad voor en ze vertonen onderlinge samenhang.

De maximumsnelheid blijft 80 kilometer per uur en de kruispunten blijven gelijkvloers met verkeerslichten. Er komt een brede middenberm met veel groen.

Via de volgende link is een animatiefilm te bekijken van de verdubbelde Waterlandseweg:

https://drive.google.com/file/d/0B-qQU9OKMRcCR1otckk1TF84Y3c/view

Het Vergunningenhuis is namens de provincie Flevoland bezig met het aanvragen van een aantal vergunningen die nodig zijn voordat de weg verdubbeld mag worden.

Dit is onder andere een ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet, vanwege de aanwezigheid van de ruige dwergvleermuis, de boommarter, de bever en de watervleermuis in het plangebied, een omgevingsvergunning voor de bouw van een extra brug over de Lange Wetering, een omgevingsvergunning voor het verlengen van de fietstunnel in het Stevenspad en een omgevingsvergunning voor de bouw van een faunapassage.

Op dit moment zijn de meeste vergunningen verleend door het bevoegd gezag.


De aanbesteding van het project is medio september 2016 en de uitvoering zal starten in oktober 2016. Naar verwachting kan de nieuwe Waterlandseweg eind 2017 in gebruik worden genomen.


Meer informatie is te vinden op de volgende website: https://www.flevoland.nl/Dossiers/N305-Waterlandseweg


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden