Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Minister brengt ontwerpbesluit tot wijziging Besluit omgevingsrecht tbv bovengrondse elektriciteitslijnen niet in procedure 11-10-2016

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft per brief van 12 september 2016 een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Bij brief van 30 september 2016 heeft zij aangegeven het ontwerpbesluit niet verder in procedure te brengen. De wijziging beoogde het vergunningvrij maken van bovengrondse elektriciteitslijnen.

Van vergunningplicht naar vergunningvrij

Het ontwerpbesluit werd genomen naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 13 augustus 2015 waarin werd geoordeeld dat hoogspanningsleidingen (van TenneT) samen met de hoogspanningsmasten onderdeel uitmaken van een hoogspanningslijn en dat deze dient te worden gezien als één bouwwerk. De rechtbank oordeelde dat de hoogspanningslijnen niet zijn aangemerkt als een vergunningvrij bouwwerk in het BOR waardoor voor de gehele hoogspanningslijn (inclusief bovenleidingen) een omgevingsvergunning bouwen is vereist. De uitspraak had mogelijk grote consequenties aangezien voor hoogspanningsleidingen nooit een omgevingsvergunning activiteit bouwen werd aangevraagd en de aanwezigheid hiervan met deze uitspraak illegaal werd.

Als reactie op de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant kwam de minister met een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht. Met deze wijziging werden bovengrondse elektriciteitslijnen expliciet aangemerkt als vergunningvrij bouwwerk. TenneT en de gemeente Helmond hebben na de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 21 september 2016 heeft zij uitspraak gedaan en de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant vernietigd. De Raad van State oordeelt dat het bevestigen van hoogspanningsleidingen niet als bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is aan te merken. Hoogspanningsleidingen kunnen daardoor vergunningvrij (onderdeel bouwen) worden geplaatst. De noodzaak voor een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht is daarmee komen te vervallen aldus de minister.

Meer informatie : www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2016/09/30/ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-besluit-omgevingsrecht-aanwijzing-bovengrondse-elektriciteitsleiding-als-vergunningvrij-bouwwerk


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden