Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Fietsparkeergarage vijfhoek 20-06-2017

Amsterdam, realisatie fietsparkeergarage Vijfhoek

De Zuidas in Amsterdam ontwikkelt zich snel. Momenteel maken al 700 bedrijven gebruik van de Zuidas en tot 2040 zullen nog veel nieuwe bedrijvenlocaties beschikbaar komen. Steeds meer mensen komen met de fiets naar Zuidas en het station Amsterdam Zuid, daarom is een fietsparkeergarage van groot belang.
Daarvoor heeft de gemeente Amsterdam de ondergrondse fietsparkeergarage Vijfhoek voorzien. Deze is gelegen aan de noordzijde van station Amsterdam-Zuid, tussen de Strawinskylaan en de Prinses Irenestraat. Deze fietsparkeergarage krijgt een capaciteit van circa 3.500 stallingsplaatsen.
In 2016 heeft de gemeente Amsterdam (opdachtgever) het project: “Aanleg fietsparkeergarage Vijfhoek in de gemeente Amsterdam” gegund aan Van Boekel Zeeland B.V.
Voor de bouw van de fietsparkeergarage zijn meerdere vergunningen benodigd. Door de opdrachtgever is reeds een aantal vergunningen aangevraagd. Van Boekel Zeeland B.V. is verantwoordelijk voor het aanvragen van alle overige benodigde vergunningen en heeft Het Vergunningenhuis gevraagd om Van Boekel Zeeland hierin te ondersteunen.
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang.
De omgevingsvergunning, voor de activiteit bouwen en de vergunningen voor het onttrekken en lozen van grondwater zijn al aangevraagd.

Medio januari 2017 wordt gestart met het terrein functievrij te maken en de kabels en leidingen te verleggen. In april 2017 wordt begonnen met de bouw van de fietsparkeergarage. In februari 2018 wordt de fietsparkeergarage opgeleverd.Meer informatie : www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-juli/fietsparkeren/


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden