Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond legt nationaal beleid diepe ondergrond vast 18-11-2016

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond opgesteld.

De structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor de verschillende nationale belangen die met de ondergrond zijn gemoeid, zoals drinkwatervoorziening en de winning van aardgas, olie, geothermie en opslag van stoffen in de ondergrond.
Samen met de provincies buigt het kabinet zich bijvoorbeeld over de vraag welke gebieden moeten worden beschermd voor toekomstige grondwaterwinning. In elk geval zijn bestaande drinkwaterwinningen tot beschermd gebied verklaard en zal tot 2023 geen schaliegaswinning plaatsvinden.

Volgens het kabinet moet de structuurvisie voor meer duidelijkheid zorgen bij initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de diepe ondergrond. Zo staat er in waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond en waar niet. De Ontwerp Structuurvisie zal van 22 november 2016 tot en met 02 januari 2017 ter inzage liggen.

Meer informatie : http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/provincies-buigen-zich-over-bescherming.9552099.lynkx


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden