Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Natuur

Op het gebied van natuur kennen wij in Nederland een aantal vergunningen:

  • Vergunning Natuurbeschermingswet
  • Flora & Fauna-ontheffingen
  • Boswetontheffingen
  • Omgevingsvergunning - kappen
  • Algemene Plaatselijke Verordening (bomenlijsten, etc.)
  • Regelgeving over natuur en bomen voor wat betreft aansprakelijkheid en overlast tussen partijen (m.n. Burgerlijk Wetboek). 

 

Deze vergunningen zijn nodig bij initiatieven in de buurt van natuurgebieden, langs rivieren of voor het kappen van een enkele boom. Belangrijke initiatieven zijn o.a. recreatieve ontwikkelingen bij natuurgebieden, zwemgelegenheden bij plassen, beroepsvisserij langs de kust en in binnenwateren, aanleg van dijken of baggerwerk in de rivieren. Hiernaast zijn er vragen voor het kappen van bomen op bedrijventerreinen, in tuinen, langs wegen of het dempen van sloten.

In al deze gevallen kunnen wij u adviseren, vergunningen aanvragen en/of onderzoek doen.

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden