Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Wie zijn wij

Het Vergunningenhuis is een adviesbureau met ambitie en daadkracht. Met meer dan 25 medewerkers, waarvan ruim de helft in eigen dienst, zijn wij het grootst gespecialiseerde adviesbureau op het gebied van vergunningen.

Onze kracht ligt in onze focus en onze kennis van de werkomgeving. Door onze focus zijn wij bekend met de vele vergunningenprocedures. Wij weten wat er nodig is voor een goede vergunningaanvraag, welke ontwikkelingen er spelen in de regelgeving en kennen alle juridische kansen en beperkingen. Heel bewust doen wij geen langlopende procedures zoals het opstellen van milieueffectrapportages (mer), tracébesluiten of ruimtelijke plannen. Wij vragen vergunningen aan en daar weten wij alles van af.

Onze enthousiaste medewerkers hebben ervaring bij zowel de bestuurlijke organisaties als in het bedrijfsleven. Hierdoor kennen wij het bevoegd gezag goed, maar weten wij ook wat de initiatiefnemer/projectontwikkelaar nodig heeft. Wij spreken `de taal´ van zowel ontwikkelaars als vergunningverlenende organisaties, dit maakt ons een goede gesprekspartner en intermediair. Doordat de medewerkers verschillende achtergronden hebben kunnen wij op elke vraag snel inspringen en passend antwoord geven.

Ons personeel is zorgvuldig geselecteerd omdat wij het belangrijk vinden dat alle adviseurs dezelfde vertrouwde cultuur, kwaliteit en gedrevenheid hebben. Dit hebben wij vastgelegd in de kernwaarden van ons bedrijf.

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden