Conditionering

Veel vooronderzoek is gekoppeld aan vergunningaanvragen. De vergunningenmanager kan daarom voor u ook de conditionering oppakken, zoals:

  • nulmetingen;
  • flora&fauna onderzoek;
  • archeologie;
  • bodemonderzoek;
  • wateranalyses;
  • monumenten;
  • geluid;
  • trillingen.