Vergunninginventarisatie

Vergunningeninventarisatie Het Vergunningenhuis biedt de vergunningen- inventarisatie aan op 4 niveaus:

  • beperkt;
  • standaard;
  • standaard plus;
  • uitgebreid.

U kunt dus zelf kiezen op welk niveau u de inventarisatie wenst.

De vergunningeninventarisatie kan bestaan uit:

  • opstellen van een vergunningenscan (naam, activiteit, wettelijke basis, proceduretijd);
  • check op monumenten (incl stadsgezicht) of bodemverontreiniging;
  • schatting legeskosten;
  • beschrijving benodigde onderzoeken;
  • beschrijving van de indieningsvereisten per vergunning, of;
  • planning vergunningen o.b.v. startdatum.

Kijk voor de mogelijkheden in onze prijslijst