Projectgericht vergunningen management

Het Vergunningenhuis onderscheidt verschillende niveaus van vergunningenmanagement. Bij simpele projecten kan een simpele aanpak volstaan, terwijl bij complexe D&C of DBFM(O) projecten een hoog niveau van procedurele beheersing nodig is. Bij ieder project hoort een passend niveau van vergunningenmanagement met de bijbehorende administratieve en juridische taken, procedures, instrumenten en communicatie. Om snel het passende werkniveau voor vergunningenmanagement te bepalen heeft Het Vergunningenhuis de……….

Piramide van Vergunningenmanagement

De methodiek van ‘projectgericht vergunningen management’ onderscheidt 7 niveaus in het vergunningenmanagement, zoals getoond in de bovenstaande figuur. De simpelste manier van vergunningenmanagement is het uitvoering op niveau 1. Iedere volgend niveau biedt een verhoging van:

  • de kwaliteit van de vergunningafhandeling
  • de beheersing van het proces
  • de beheersing van risico’s

Het Vergunningenhuis bepaalt het niveau van het project op basis van de aspecten

  1. complexiteit organisatorisch en technisch;
  2. contract vorm;
  3. omvang;
  4. maatschappelijke relevantie;
  5. risico, en
  6. relatie OG – ON .